Titik Pulang Modal

Titik Pulang Modal (TPM) bukanlah suatu topik yan sukar untuk dikuasai. Ikutilah video-video di bawah tentang titik pulang modal.

 

Video 1: Pengenalan Kepada Titik Pulang Modal

 

 

Video 2: Penentuan Titik Pulang Modal Dengan Lakaran Graf Titik Pulang Modal

 

 

Video 3: Penentuan Titik Pulang Modal Dengan Kaedah Margin Caruman

Video 4: Ulasan Soalan Titik Pulang Modal 1 

 

 

Video 5: Ulasan Soalan Titik Pulang Modal 2

 

 

Video 6: Ulasan Soalan Titik Pulang Modal 3